Historie Španělska

Dovolená Španělsko

Španělské království se zformovalo na základě mnoha kultur, které v historii obývaly tuto strategickou část evropského kontinentu.

Mezi první národy na východním pobřeží Španělska patří Řekové, zatímco Féničané žili podél jižního pobřeží. Řekové zemi pojmenovali Iberia, velmi pravděpodobně podle názvu řeky Iber. V 6. st. př. n. l. do Iberie vstupují Kartaginci, bojují s Řeky a dále i s Římany ve snaze získat nadvládu nad západním středomořím.

Roku 133 př. n. l. obsazují území Římané a stává se jejich vinicí, zdrojem olivového oleje a další obživy. Páté až osmé století patří země Visigótům, po nichž začíná muslimská okupace a následuje Reconquista a 750 let rozšiřování křesťanského území na úkor muslimů.

V 16. století španělská říše zasahuje do Ameriky, pobřežních států Afriky i ostrovů v tichomoří.

První španělská republika je založena v letech 1873-1874.